Weightpull Skånes träningsregler


*Ha alltid uppsikt över din hund, så den inte stör tränande ekipage.

*Flexikoppel är förbjudna under träning, moment där man ska ha lös hund är undantaget

*Hunden skall alltid hållas kopplad. OAVSETT hur bra lydnad ni har på er hund!
Övningar eller träningsmoment där hunden ska/måste vara "lös" är undantag

*Försök att alltid hålla 3 meter mellan hundar under träning.

*Glöm ej vatten!!

*Meddela om ni kommer!

*Kom i tid! (Akademiska kvarten)

*Ha gärna med favorit leksak och/eller godis för belöning!!

*Löptikar är tillåtna men får hålla sig i bakgrunden.

*Pannlampa och reflex vid mörkerträning.

*Uppvärmning av hund innan påbörjad träning

*Nedvarvning av hund efter avslutad träning.

*Vagnsträning får ej tränas utan styrelsens godkännande.

All träning sker på eget ansvar!